www.sj-karmelitska.cz

Školní jídelna Karmelitská

Hlavní info o školní jídelně

Jídelna leží v ulici Karmelitská spojující Újezd s Malostranským náměstím a zajišťuje stravování pro první stupeň ZŠ Josefská, která se významnou měrou podílí na kulturním prostředí jídelny a SPŠG Hellichova. E-mail: [email protected]

Aplikace pro mobilní telefony: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.barda.jidelna
Nabízíme možnost stravování pro cizí strávníky.

Stanislav Koňařík | ředitel ŠJ
Nadyia Palahusynets | hlavní kuchařka
Karmelitská 13/546, Praha 1
Telefon: +420 257 532 695
školní jídelna
přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování

Pro přihlášení k odběru obědů přihlášku uložte, vytiskněte, vyplňte a odevzdejte do školní jídelny. Po předání přihlášky je rodičům (studentům) předána ID karta.

Přihlášku ke stravování a základní pokyny v ŠJ Karmelitská je možné stáhnout ve formátu PDF.

Stravné je možné hradit pouze bankovním převodem do 25. dne předešlého měsíce.

Číslo účtu: 18535011/0100 Komerční banka a.s.


Kde se přihlásit do jídelníčku

Na této adrese se přihlásíte s uživatelským jménem a heslem pro výběr ze dvou hlavních jídel.
Aplikace pro mobilní telefony: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.barda.jidelna

Při ztrátě hesla můžete vygenerovat heslo nové. Pro vygenerování budete potřebovat uživatelské jméno strávníka (6 až 10 číslic přidělených vaší jídelnou) a e-mail, který máte zadaný v systému vaší jídelny.

jak se přihlásit do jídelníčku
provozní řád

Provozní řád

Vstup do prostor školní jídelny a výdej obědů je od 11:30 do 14:00 hod.
Strávníci přicházejí šatnou, kde si odloží svršky a umyjí si ruce. Neodkládejte v šatně žádné cenné věci, jako např. mobilní telefony, apod. Za jejich ztrátu nebo poškození nenese jídelna zodpovědnost.

Oběd je nutné odhlásit den předem, nejpozději však do 7:30 hod. dne výdeje, na telefonu se záznamníkem 257 532 695, na webových stránkách jidelna.cz nebo mailem. Oběd č.2 objednat 3 dny předem.

Ceny stravného a další informace naleznete v provozním řádu ve formátu PDF.